Premium Yellow Fin Tuna Sashimi

sf04

Premium Yellow Fin Tuna Sashimi (sf04)

Order Number Title (List Price)Retail Price(Including Tax)
Stock Status Quantity unit  
sf04 Premium Yellow Fin Tuna Sashimi 250g ($33.75) $28.00
In Stock 250g
sf05 Premium Yellow Fin Tuna Sashimi 500g ($52.50) $52.50
In Stock 500g